Zmiany konstrukcyjne pojazdu

Demontaż kratki

Dokonujemy zmian konstrukcyjnych w pojazdach w zakresie:

– demontaż przegrody, demontaż kraty, demontaż kratki

– zmiana z samochodu ciężarowego na osobowy

– zwiększenie liczby miejsc (tylko w zakresie przywrócenia miejsc fabrycznych)

– zmniejszenie liczby miejsc

– zmiany na samochód specjalny 

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, posiadający zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. nr 251 z dnia 31 grudnia 2007 r.poz. 1885) kod działalności gospodarczej PKD 45.20.Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Na dokonaną zmianę wystawiamy:

– oświadczenie o „Zmianie konstrukcyjnej” na druku zgodnym z rozporządzeniem

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – upoważnionej do wykonywania zmian

– rachunek

Pomagamy również w uzyskaniu dokumentacji klientom z poza Warszawy. Zapraszamy do kontaktu. 

Zmiany konstrukcyjne - Strefa Serwisowa